Αναζήτηση

*

Υπηρεσίες

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες πάνω σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, στον επαγγελματικό και οικιστικό τομέα. Η εταιρία μας Gold Real Estate Group, έχει συγκροτηθεί με βήματα σωστά, προσεκτικά, με σκοπό να πετύχουν την απόλυτη σωστή διαχείριση τους, με όλα τα θέματα που αφορούν θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως :

 - Εκτιμήσεις Ακινήτων και Μηχανολογικού Τεχνικού Εξοπλισμού
 
 - Μελέτες Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας και Βιωσιμότητας αυτών

 - Μελέτη Οροθέτηση Τοπογραφικών, Οικοπέδων Αγροτεμαχίων  και Σχεδιασμό

 - Διαχείριση Ακινήτων και Έργων Ανάπτυξης

 - Επενδύσεις Ακινήτων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 - Διαχείριση Ακινήτων και Έργων Ανάπτυξης

 - Έρευνα Ανάλυση Αγοράς

 - Διαμεσολάβηση (Μεσιτεία) και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων

 - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά, Τεχνικά, Φορολογικά, Νομικά, Πολεοδομικά Θέματα

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικά θέματα τα οποία είναι αντικείμενα μελέτης της διαχείρισης των αναγκών του χαρτοφυλακίου μας.
 
 
 - Προβολή & Προώθηση Ακινήτων

 - Διεκπεραίωση Της Ακίνητης Περιουσίας

 - Διεκπεραίωση Αναπτυξιακών Έργων & Επενδύσεων

 - Λογιστικές Εκκαθαρίσεις

 - Έρευνα Αγοράς

 - Διαπραγματεύσεις και Επαναδιαπραγματεύσεις Ενοικιοστασίων

 - Νομική Κάλυψη

 - Ασφαλιστική Κάλυψη

 - Εμπειρογνώμονες

 
Αναλυτικά μπορείτε να δείτε πιο κάτω τις υπηρεσίες της  Gold Real Estate Group 

Εκτιμήσεις ειδικευμένου προσωπικού για:

 - Εκτιμήσεις επαγγελματικής γης και κτιρίων

 - Εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων

 - Εκτιμήσεις εξοπλισμού

 - Έρευνα κτηματαγοράς

 

Υπηρεσίες επένδυσης σε ακίνητα

- Συμβουλές επένδυσης

- Έρευνα επενδυτικών ευκαιριών 

- Νομικές και φορολογικές συμβουλές

- Υπηρεσίες ακινήτων

 

 Διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ακινήτων
 
 - Προώθηση ακινήτων για πώληση ή εκμίσθωση
 
 - Αγορά και μίσθωση ακινήτων

 - Διαπραγματεύσεις αγοραπωλησιών, μισθώσεων και αντιπαροχών


 Διαχείριση Έργων

- Ανάλυση αναγκών
 
- Υλοποίηση και συντονισμό σχεδιασμού

- Αίτηση, έκδοση, διεκπεραίωση, οικοδομικών αδειών
 
- Διαχείριση κατασκευής

- Διαπραγμάτευση συμβολαίων

- Οικονομικός έλεγχος του  έργου

- Ανάλυση επένδυσης

- Αρχιτεκτονική, σχεδιασμός

- Διαχείριση υλοποίησης έργου


Συμβουλευτικές με νομικές υπηρεσίες σε θέματα ακίνητης περιουσίας ακόμη και με εκπροσώπηση σε δικαστήρια με πραγματογνώμονα

 - Διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ακινήτων
 
 - Φορολογικά και Πολεοδομικά θέματα

 - Ανανεώσεις μισθώσεων

 - Διαφωνίες σε ιδιοκτησιακά θέματα
 
 - Απαλλοτριώσεις
 
 - Προώθηση ακινήτων για πώληση ή εκμίσθωση
 
 - Αγορά και μίσθωση ακινήτων

 - Διαπραγματεύσεις αγοραπωλησιών, μισθώσεων και αντιπαροχών


Έρευνα αγοράς 
  
 - Έρευνα αγοράς για εμπορικά καταστήματα

 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για μετεγκατάσταση εταιρειών

 - Έρευνα αγοράς για  οικιστικά ακίνητα


Συμβουλές ανάπτυξης

 - Τομέας Αναπτυξιακού & Επιχειρηματικού Σχεδιασμού ,διερεύνηση αναπτυξιακού δυναμικού και πλαισίου αγοράς & νομοτεχνικών παραμέτρων . Σύνθεση προτάσεων ανάπτυξης - αξιοποίησης επιχειρηματικών στόχων . Εξειδίκευση στόχων και προδιαγραφών τεχνικής & επιχειρησιακής υλοποίησης.

 - Τομέας Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης: Οικονομοτεχνική διερεύνηση σκοπιμότητας - βιωσιμότητας. Επεξεργασία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

 - Τομέας Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υλοποίησης Έργων.


Εκτιμήσεις ακινήτων

Η Gold Real Estate Group κατά την διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου λαμβάνει υπόψην της επίσης, τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο εκτιμητής  ενημερώνεται για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου και αναφέρει τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συναλλαγές, συνεκτιμώντας τις σε σχέση με το υπό εκτίμηση ακίνητο.
Η έκθεση εκτίμησης παραδίδεται στον εντολέα της συμπληρωμένη με φωτογραφίες που να αναδεικνύουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές του εν λόγω ακινήτου.

Επιπρόσθετα, μέρος των υπηρεσιών του Gold Real Estate Group είναι η παροχή μελετών μετεγκατάστασης βάσει των λειτουργικών, οικονομικών και στρατηγικών εκάστοτε αναγκών του Πελάτη, παραθέτοντας συγκριτικές μελέτες και εκτιμήσεις με εναλλακτικές επιλογές.
Η έγκριτη εκτίμηση ενός ακινήτου είναι πολύ σημαντική για τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον αγοραστή , τον πωλητή κα. Η σημαντική εμπειρία της Gold Real Estate Group, η στελέχωση  του αρμόδιου τμήματος με  έμπειρα στελέχη εκτιμητές καθώς και η σύγκριση πρωτογενών στοιχείων που λαμβάνει από το καλύτερο ελληνικό δίκτυο μεσιτών που διαθέτει,  καθιστούν τις εκτιμήσεις της εταιρείας απόλυτα τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή standards.

  • Σταύρος Δαραξής
  • 00302351077744, 8001007744
  • 00306977316801
  • info@goldrealestate.gr
  • 00302351077188
  • ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, Κατερίνη (Ν. Πιερίας)