Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Κατερίνη, Βατάν
€ 59.900, 500 τ.μ.
Αγροτεμάχιο προς πώληση Κατερίνη, Γανόχωρα
€ 18.000, 5.000 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Κατερίνη, Καπνικός Σταθμός
€ 56.000, 753 τ.μ.
Αγροτεμάχιο προς πώληση Κατερίνη
€ 23.000, 7.600 τ.μ.