Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Παραλία
€ 185.000, 320 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Παραλία
€ 100, 700 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Παραλία
€ 990.000, 440 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Παραλία
€ 590.000, 340 τ.μ.