Πωλήσεις νησιών στην περιοχή Μαγνησία

1 αγγελία

Νησί προς πώληση Βόλος

760.000 τ.μ.

Τα έγγραφα που έχουμε στην διάθεση μας είναι τα εξής: 1) Πράξη Χαρακτηρισμού εκτάσεως του Δασαρχείου 2)Βεβαίωση τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού 3)Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδίκη...

Κωδ. 1575626