Αναζήτηση

*

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 227 11
Studios/Γκαρσονιέρες 4 -
Μεζονέτες 97 2
Μονοκατοικίες 285 9
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 4 -
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 3 -
Βίλλες 45 4
Οικόπεδα 461 6
Αγροτεμάχια 448 1
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 14 1
Γραφεία 29 16
Καταστήματα 88 38
Αποθήκες 5 2
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 13 7
Βιομηχανικοί χώροι 2 -
Βιοτεχνικοί χώροι 3 5
Ξενοδοχεία 85 3
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 32 18
Αίθουσες 5 5
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 20 -
Πάρκινγκ 2 -
Επιχειρήσεις 12 3
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 6 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 8 -
Μονοκατοικίες 35 1
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 16 -
Οικόπεδα 57 1
Αγροτεμάχια 35 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 9 -
Νησιά 1 -
Καταστήματα 4 -
Ξενοδοχεία 17 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 4 -
Επιχειρήσεις 4 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 12 1
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 16 1
Μονοκατοικίες 29 2
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 23 1
Οικόπεδα 22 -
Αγροτεμάχια 59 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Νησιά 2 -
Καταστήματα 4 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Ξενοδοχεία 12 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 1
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 28 1
Μεζονέτες 13 2
Μονοκατοικίες 12 -
Βίλλες 8 1
Οικόπεδα 25 -
Αγροτεμάχια 36 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
Γραφεία - 1
Καταστήματα 6 3
Αποθήκες 2 1
Βιομηχανικοί χώροι 2 -
Βιοτεχνικοί χώροι 2 2
Ξενοδοχεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 3
Αίθουσες 1 -
Πάρκινγκ 1 -
Επιχειρήσεις 2 2
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 35 7
Studios/Γκαρσονιέρες 1 1
Μεζονέτες 3 -
Μονοκατοικίες 5 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 6 -
Οικόπεδα 10 -
Αγροτεμάχια 3 -
Γραφεία 9 6
Καταστήματα 11 5
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 3 1
Ξενοδοχεία 4 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 1
Αίθουσες 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 7 -
Πάρκινγκ 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 29 3
Μεζονέτες 12 3
Μονοκατοικίες 11 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 3 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 8 1
Γραφεία 2 3
Καταστήματα 7 2
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 1
Μεζονέτες 6 -
Μονοκατοικίες 14 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 10 -
Οικόπεδα 22 -
Αγροτεμάχια 13 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 5 2
Βιομηχανικοί χώροι 1 1
Ξενοδοχεία 3 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 -
Αίθουσες - 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 25 2
Studios/Γκαρσονιέρες 2 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 3 -
Οικόπεδα 6 1
Γραφεία 7 1
Καταστήματα 14 4
Αποθήκες 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Βιοτεχνικοί χώροι 1 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 4 -
Πάρκινγκ 1 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 11 -
Μονοκατοικίες 12 1
Βίλλες 8 -
Οικόπεδα 17 -
Αγροτεμάχια 12 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 5 1
Γραφεία - 1
Καταστήματα - 1
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 10 -
Μεζονέτες 10 2
Μονοκατοικίες 12 1
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 16 1
Καταστήματα 4 4
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 8 -
Μονοκατοικίες 19 1
Βίλλες 12 3
Οικόπεδα 7 -
Αγροτεμάχια 7 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 1
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 7 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 11 -
Γραφεία 1 1
Καταστήματα 6 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Βιομηχανικοί χώροι 1 1
Ξενοδοχεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 9 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 5 -
Μονοκατοικίες 7 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 8 -
Αγροτεμάχια 15 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 3 -
Νησιά 1 -
Ξενοδοχεία 4 2
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Μεζονέτες 6 -
Μονοκατοικίες 4 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 12 -
Αγροτεμάχια 5 -
Νησιά 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 2 -
Ξενοδοχεία 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 5 -
Μονοκατοικίες 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 8 -
Αγροτεμάχια 5 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 4 1
Ξενοδοχεία 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 1
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 5 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 9 -
Αγροτεμάχια 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Ξενοδοχεία 6 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 7 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 6 -
Αγροτεμάχια 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
Καταστήματα 1 -
Ξενοδοχεία 7 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
Πάρκινγκ 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 6 1
Μονοκατοικίες 3 1
Βίλλες 5 -
Οικόπεδα 12 -
Αγροτεμάχια 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Γραφεία 1 -
Καταστήματα 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Βίλλες 4 -
Οικόπεδα 12 -
Αγροτεμάχια 14 -
Καταστήματα 1 -
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 3 -
Μονοκατοικίες 5 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 5 -
Οικόπεδα 9 1
Αγροτεμάχια 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 3 -
Μονοκατοικίες 3 1
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 5 -
Αγροτεμάχια 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 3 -
Ξενοδοχεία 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 4 -
Αγροτεμάχια 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 1
Ξενοδοχεία 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 3 -
Αγροτεμάχια 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Νησιά 1 -
Ξενοδοχεία 4 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 5 -
Μονοκατοικίες 4 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 4 -
Αγροτεμάχια 7 -
Καταστήματα 1 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 11 -
Αγροτεμάχια 2 -
Γραφεία 1 1
Καταστήματα 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 3 -
Αγροτεμάχια 8 -
Καταστήματα 2 2
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 2 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 5 -
Αγροτεμάχια 5 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
Καταστήματα 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
Πάρκινγκ 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 2
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 3 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 9 -
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 5 -
Μονοκατοικίες 1 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 3 -
Καταστήματα - 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 2 2
Ξενοδοχεία 2 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μονοκατοικίες 4 -
Οικόπεδα 3 -
Αγροτεμάχια 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
Αποθήκες 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 9 1
Αγροτεμάχια 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Νησιά 3 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Μεζονέτες 3 -
Βίλλες 3 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 1 -
Βιομηχανικοί χώροι 1 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 1
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 6 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 4 -
Αγροτεμάχια 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Νησιά 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 3 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 8 -
Αγροτεμάχια 4 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 5 -
Αγροτεμάχια 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 2 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 7 -
Αγροτεμάχια 4 1
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 5 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Οικόπεδα 2 -
Καταστήματα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 2 -
Γραφεία 1 1
Καταστήματα - 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Αίθουσες 1 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 2 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Καταστήματα 2 -
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μονοκατοικίες 3 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Αγροτεμάχια 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Ξενοδοχεία 3 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 3 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Ξενοδοχεία - 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 6 -
Αγροτεμάχια 4 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 2 -
Καταστήματα 2 2
Βιομηχανικοί χώροι 1 1
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα 1 1
Ξενοδοχεία 2 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 4 -
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 4 -
Οικόπεδα 4 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 4 -
Αγροτεμάχια 3 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 2 2
Οικόπεδα 1 -
Ξενοδοχεία 2 2
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα 1 -
Ξενοδοχεία 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 2 -
Γραφεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Βιομηχανικοί χώροι 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 3 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 3 -
Γραφεία 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 2 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Αγροτεμάχια 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μονοκατοικίες 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Καταστήματα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 4 -
Βιομηχανικοί χώροι 1 1
Ξενοδοχεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 4 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
 • για ενοικίαση