Търсене

*

Регистрирайте се за нашия бюлетин

 • под наем
Апартаменти 229 11
Студия 4 -
Мезонети 97 2
Къщи 285 9
Други жилищни имоти 4 -
Сгради 1 -
Жилищни комплекси 3 -
Вили 45 4
Парцели 461 6
Земеделски земи 448 1
Други категории земя 14 1
Офиси 29 16
Магазини 89 38
Складове 5 2
Други търговски имоти 13 7
Промишлени помещения 2 -
Индустриални площи 3 5
Хотели 85 3
Бизнес сгради 32 18
Зали 5 5
Други видове имоти 20 -
Паркоместа 2 -
Бизнес 12 3
 • под наем
Апартаменти 6 -
Студия 1 -
Мезонети 8 -
Къщи 35 1
Жилищни комплекси 1 -
Вили 16 -
Парцели 57 1
Земеделски земи 35 -
Други категории земя 9 -
Острови 1 -
Магазини 4 -
Хотели 17 -
Бизнес сгради 4 -
Други видове имоти 4 -
Бизнес 4 -
 • под наем
Апартаменти 12 1
Студия 1 -
Мезонети 16 1
Къщи 29 2
Жилищни комплекси 1 -
Вили 23 1
Парцели 22 -
Земеделски земи 59 -
Други категории земя 1 -
Острови 2 -
Магазини 4 1
Други търговски имоти 1 -
Хотели 12 1
Бизнес сгради 2 1
Бизнес 1 -
 • под наем
Апартаменти 28 1
Мезонети 13 2
Къщи 12 -
Вили 8 1
Парцели 25 -
Земеделски земи 36 -
Други категории земя 2 -
Офиси - 1
Магазини 6 3
Складове 2 1
Промишлени помещения 2 -
Индустриални площи 2 2
Хотели 1 -
Бизнес сгради 3 3
Зали 1 -
Паркоместа 1 -
Бизнес 2 2
 • под наем
Апартаменти 35 7
Студия 1 1
Мезонети 3 -
Къщи 5 -
Жилищни комплекси 6 -
Парцели 10 -
Земеделски земи 3 -
Офиси 9 6
Магазини 11 5
Други търговски имоти 3 1
Хотели 4 -
Бизнес сгради 2 1
Зали 1 -
Други видове имоти 7 -
Паркоместа 1 -
 • под наем
Апартаменти 29 3
Мезонети 12 3
Къщи 11 -
Жилищни комплекси 3 -
Вили 3 -
Парцели 8 1
Офиси 2 3
Магазини 7 2
Бизнес сгради 3 -
 • под наем
Апартаменти 4 1
Мезонети 6 -
Къщи 14 -
Други жилищни имоти 1 -
Жилищни комплекси 1 -
Вили 10 -
Парцели 22 -
Земеделски земи 13 -
Други категории земя 5 2
Промишлени помещения 1 1
Хотели 3 1
Бизнес сгради 3 -
Зали - 1
 • под наем
Апартаменти 25 2
Студия 2 -
Мезонети 1 -
Къщи 3 -
Парцели 6 1
Офиси 7 1
Магазини 14 4
Складове 1 -
Други търговски имоти 1 -
Индустриални площи 1 1
Бизнес сгради 2 1
Други видове имоти 4 -
Паркоместа 1 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Мезонети 11 -
Къщи 12 1
Вили 8 -
Парцели 17 -
Земеделски земи 12 -
Други категории земя 5 1
Офиси - 1
Магазини - 1
Хотели 2 -
Бизнес сгради 2 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 10 -
Мезонети 10 2
Къщи 12 1
Вили 3 -
Парцели 16 1
Магазини 4 4
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 8 -
Къщи 19 1
Вили 12 3
Парцели 7 -
Земеделски земи 7 -
Други категории земя 1 -
Магазини 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 1
Мезонети 2 -
Къщи 7 -
Жилищни комплекси 1 -
Вили 2 -
Парцели 11 -
Офиси 1 1
Магазини 6 1
Други търговски имоти 1 -
Промишлени помещения 1 1
Хотели 1 -
Бизнес сгради 9 1
Други видове имоти 1 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 5 -
Къщи 7 -
Вили 2 -
Парцели 8 -
Земеделски земи 15 -
Други категории земя 3 -
Острови 1 -
Хотели 4 2
Бизнес сгради 1 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 3 -
Мезонети 6 -
Къщи 4 -
Вили 3 -
Парцели 12 -
Земеделски земи 5 -
Острови 2 -
Други търговски имоти 2 -
Хотели 4 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 5 -
Къщи 8 -
Други жилищни имоти 1 -
Вили 3 -
Парцели 8 -
Земеделски земи 5 -
Други категории земя 4 1
Хотели 3 -
Други видове имоти 1 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 1
Мезонети 2 -
Къщи 5 -
Вили 1 -
Парцели 9 -
Земеделски земи 8 -
Други категории земя 1 -
Хотели 6 -
Бизнес сгради 2 1
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Мезонети 2 -
Къщи 7 -
Жилищни комплекси 1 -
Вили 3 -
Парцели 6 -
Земеделски земи 6 -
Други категории земя 2 -
Магазини 1 -
Хотели 7 -
Други видове имоти 1 -
Паркоместа 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 6 1
Къщи 3 1
Вили 5 -
Парцели 12 -
Земеделски земи 4 -
Други категории земя 1 -
Офиси 1 -
Магазини 1 -
Хотели 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Къщи 1 -
Вили 4 -
Парцели 12 -
Земеделски земи 14 -
Магазини 1 -
Хотели 2 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 3 -
Къщи 5 -
Жилищни комплекси 1 -
Вили 5 -
Парцели 9 1
Земеделски земи 3 -
Други категории земя 1 -
Други търговски имоти 1 -
Хотели 1 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Студия 1 -
Мезонети 3 -
Къщи 3 1
Вили 3 -
Парцели 5 -
Земеделски земи 8 -
Други категории земя 3 -
Хотели 1 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 4 -
Мезонети 1 -
Къщи 1 -
Вили 1 -
Парцели 4 -
Земеделски земи 8 -
Други категории земя 2 1
Хотели 4 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 5 -
Къщи 4 -
Вили 2 -
Парцели 4 -
Земеделски земи 7 -
Магазини 1 1
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 3 -
Мезонети 1 -
Къщи 1 -
Жилищни комплекси 1 -
Вили 3 -
Парцели 3 -
Земеделски земи 6 -
Други категории земя 1 -
Острови 1 -
Хотели 4 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Апартаменти 3 -
Къщи 2 -
Парцели 11 -
Земеделски земи 2 -
Офиси 1 1
Магазини 2 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Мезонети 2 -
Къщи 2 -
Вили 3 -
Парцели 5 -
Земеделски земи 5 -
Други категории земя 2 -
Магазини 1 -
Хотели 1 -
Паркоместа 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Студия 1 -
Мезонети 2 -
Къщи 2 -
Парцели 3 -
Земеделски земи 8 -
Магазини 2 2
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Мезонети 5 -
Къщи 1 -
Вили 1 -
Парцели 1 -
Земеделски земи 3 -
Магазини - 1
Други търговски имоти 2 2
Хотели 2 1
 • под наем
Апартаменти 1 2
Мезонети 1 -
Къщи 3 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 9 -
Хотели 2 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Къщи 4 -
Парцели 3 -
Земеделски земи 8 -
Други категории земя 2 -
Складове 1 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Вили 1 -
Парцели 9 1
Земеделски земи 3 -
Други категории земя 1 -
Острови 3 -
Хотели 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Мезонети 3 -
Вили 2 -
Парцели 8 -
Земеделски земи 4 -
 • под наем
Апартаменти 3 -
Мезонети 3 -
Вили 3 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 1 -
Промишлени помещения 1 1
Бизнес сгради 1 1
Други видове имоти 1 1
 • под наем
Мезонети 2 -
Къщи 6 -
Вили 1 -
Парцели 4 -
Земеделски земи 2 -
Други категории земя 1 -
Острови 1 -
Магазини 1 -
 • под наем
Къщи 3 -
Вили 1 -
Парцели 5 -
Земеделски земи 6 -
Други категории земя 2 -
 • под наем
Мезонети 1 -
Къщи 2 -
Вили 1 -
Парцели 7 -
Земеделски земи 4 1
Магазини 1 -
 • под наем
Мезонети 1 -
Къщи 2 -
Парцели 3 -
Други категории земя 1 -
Магазини 2 -
Хотели 2 -
Бизнес сгради 3 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Апартаменти 4 -
Къщи 1 -
Парцели 2 -
Офиси 1 1
Магазини - 1
Други търговски имоти 1 -
Зали 1 1
Други видове имоти 2 -
 • под наем
Апартаменти 5 -
Жилищни комплекси 1 -
Парцели 2 -
Магазини 1 -
Други търговски имоти 1 1
Бизнес сгради 3 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Къщи 3 -
Вили 1 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 4 -
Други категории земя 2 -
 • под наем
Мезонети 1 -
Къщи 1 -
Земеделски земи 6 -
Други категории земя 1 -
Хотели 3 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Студия 1 -
Вили 1 -
Парцели 6 -
Земеделски земи 4 -
Магазини 1 -
 • под наем
Мезонети 3 -
Къщи 2 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 3 -
Други категории земя 1 -
Хотели - 1
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Мезонети 1 -
Къщи 2 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 2 -
Магазини 2 2
Промишлени помещения 1 1
 • под наем
Къщи 3 -
Парцели 1 -
Земеделски земи 1 -
Магазини 1 1
Хотели 2 -
Бизнес 1 -
 • под наем
Мезонети 4 -
Къщи 1 -
Парцели 1 -
Земеделски земи 2 -
Други категории земя 1 -
Хотели 1 -
 • под наем
Къщи 4 -
Парцели 4 -
Хотели 1 -
 • под наем
Вили 2 2
Парцели 1 -
Хотели 2 2
 • под наем
Вили 1 -
Парцели 4 -
Земеделски земи 3 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Мезонети 1 -
Къщи 1 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 1 -
Магазини 1 -
Хотели 2 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Парцели 2 -
Земеделски земи 2 -
Офиси 1 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Къщи 1 -
Парцели 1 -
Земеделски земи 1 -
Други категории земя 1 -
Промишлени помещения 1 -
 • под наем
Мезонети 2 -
Къщи 3 -
 • под наем
Вили 3 -
Офиси 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Студия 1 -
Къщи 1 -
 • под наем
Къщи 1 -
Земеделски земи 1 -
Бизнес сгради 1 -
 • под наем
Парцели 1 -
Земеделски земи 1 -
Магазини 1 -
 • под наем
Парцели 2 -
Хотели 1 -
 • под наем
Парцели 1 -
Други категории земя 1 -
 • под наем
Апартаменти 1 -
Къщи 1 -
 • под наем
Други търговски имоти 1 -
 • под наем
Вили 1 -
 • под наем
Апартаменти 2 -
Вили 1 -
Парцели 1 -
Други категории земя 1 -
Магазини 1 -
Други видове имоти 1 -
 • под наем
Апартаменти 4