فيلا للايجار فى Pieria Prefecture

4 اعلانات

فيلا للايجار Easts Olimpos, Platamonas

100 متر مربع

  • 3 حجرة نوم

كود 1589713

فيلا للايجار Katerini

€ 490 320 متر مربع

  • € 2/متر مربع
  • 6 حجرة نوم

كود 1741800

فيلا للايجار Litochoro

€ 100 250 متر مربع

  • 4 حجرة نوم

كود 1623518

فيلا للايجار Easts Olimpos, Leptokarya

€ 2.000 300 متر مربع

  • € 7/متر مربع
  • 4 حجرة نوم

كود 2247874